Kijkje in de keuken

Komt een behandelaar er binnen de eigen organisatie niet uit, dan is er voor medewerkers van Basalt, Friesland Revalidatie en Klimmendaal tegenwoordig de mogelijkheid om te sparren en een ongestoord kijkje te nemen in de keuken van de collega instellingen.

Samen 25% van de MSR
Er bestond al een samenwerking tussen de organisaties, maar in 2021 zetten de bestuursvoorzitters hun handtekening onder een vernieuwde strategische samenwerking. Geïnspireerd door de SANTEON ziekenhuizen die nauw samenwerken en een soort keurmerk voor goede patiëntenzorg hebben neergezet, werd besloten om toe te werken naar iets vergelijkbaars onder de vlag ’Revion’. Met de drie organisaties bij elkaar vertegenwoordigt Revion zo’n vijfentwintig procent van de Medisch Specialistische Revalidatie zorg. Door de krachten te bundelen kan het hoofd geboden worden aan toekomstige zorguitdagingen. Met een groeiende zorgvraag door vergrijzing en een verwachte groei in bepaalde ziektebeelden zoals CVA, zal binnen de revalidatiesector gekeken moeten worden naar manieren om de zorg zo kwalitatief en betaalbaar mogelijk te houden. Hiervoor is nodig dat de organisaties elkaar opzoeken en vorm geven aan waardegedreven zorg, schaalvoordelen behalen en optrekken in grote projecten zoals innovaties en de digitale transitie.
Samenwerking verkend
Verschillende afdelingen hebben de samenwerking al verkend. Zo is een begin gemaakt met de voorbereiding op geüniformeerde revalidatieprocessen met meetbare indicatoren en uitkomstmaten om uiteindelijk tot één behandelplan te komen. De Finance afdelingen vonden elkaar op het gebied van gemeenschappelijke zorginkoop – inhoudelijke gesprekken met zorgverzekeraars zullen in Revion verband worden gevoerd. En, bij ICT zoekt men naar mogelijkheden om schaalvoordelen te halen door onder andere gezamenlijk contracten aan te gaan, en vorm te geven aan de digitale transitie waarin gegevens en data onderling moeten kunnen worden uitgewisseld tussen patiënt en zorginstellingen, data kunnen worden ingezet ten behoeve van revalidatietrajecten, en zorg ook op afstand en geautomatiseerd geleverd kan worden.

Voordelen
De samenwerking biedt al met al voordelen als het gaat om innovatie- en vernieuwingskracht waardoor de organisaties uiteindelijk kosten verlagen en de kwaliteit van zorg kunnen vergroten. Goed voor de medewerkers die hierdoor inspiratie kunnen opdoen en zichzelf verder kunnen ontwikkelen. En, goed voor de zorg, die daardoor weer verder verbeterd wordt.