Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Vorige slide
Volgende slide

Interview Zorgvisie: Drie revalidatiecentra zoeken elkaar op om kosten te besparen

Drie revalidatiezorginstellingen zijn een verregaande samenwerking aangegaan onder de naam Revion. De instellingen willen waardegedreven zorg verder vormgeven, kosten besparen en ze gaan samen optrekken in grote projecten zoals innovaties en digitale transitie. ‘We staan voor grote opgaven binnen de revalidatiezorg. Als we toekomstproof willen worden, dan moeten we met elkaar een slag maken.’

Sinds 2007 werken Revalidatie Friesland, Basalt en Klimmendaal al samen aan een leerplatform om zorgprofessionals op te leiden en eind vorig jaar concludeerden de organisaties dat ze nog een stapje verder moesten gaan. De noodzaak om verder samen te werken is drieledig, vertellen de bestuurders. Op deze manier kunnen de instellingen makkelijker innoveren, de kwaliteit van zorg verbeteren, én in de toekomst betaalbare revalidatiezorg blijven leveren bij een groeiende zorgvraag. Vanaf dit jaar vindt een intensivering plaats op het gebied van zorginhoud, innovatie en ondersteunende diensten. Zorgprofessionals van de individuele instellingen bereiden zich onder andere voor op geüniformeerde revalidatieprocessen met meetbare indicatoren en uitkomstmaten.

Kwetsbaar
De revalidatiezorg, een relatief kleine sector in de zorg, is kwetsbaar, vertellen bestuurders Martijn Kuit (Klimmendaal), Willem Wiegersma (Basalt) en Peter Visch (Revalidatie Friesland). Om kosten te besparen wordt er gekeken of meer revalidatiezorg in de eerstelijn gedaan kan worden. ‘Wij staan als sector voor een enorm grote transitie’, vertelt Wiegersma. ‘De zorgverzekeraars drukken enorm op ons en als je kijkt naar de rendementen dan zijn die min 1 procent. We zijn nog relatief gezond omdat we historisch gezien grote reserves hebben, maar als wij die niet zouden hebben, dan zouden er zeker een paar donkere wolken boven ons hangen.’

Lagere overheadkosten
Met de samenwerking kunnen de instellingen bijvoorbeeld besparen op ondersteunende diensten. Nu gaat 24 procent van de uitgaven van de instellingen naar overheadkosten. Bij een ziekenhuis, waar de organisaties zich mee vergelijken, is het percentage 17 procent. ‘Daar zullen we toch naartoe moeten willen we gezond blijven draaien’, aldus Wiegersma. Op dit moment moeten de organisaties nog investeringen doen om tot dat kostenniveau te komen.

De besparingen moeten onder meer komen uit lagere ontwikkelingskosten. Zo worden methodes die ontwikkeld worden door één organisatie gedeeld met de andere instellingen. ‘Revalidatiezorg is ontzettend technologie gedreven’, vertelt Visch. ‘Dan scheelt het enorm als de één iets goed heeft getest, de anderen het direct kunnen overnemen.’ Een chronisch pijnadviescentrum van Basalt, een triagesysteem tussen eerste en tweede lijn, zou bijvoorbeeld in vergelijkbare vorm binnen Klimmendaal en Revalidatie Friesland kunnen worden ingevoerd.

Fusie geen oplossing
Is zo’n verregaande samenwerking eigenlijk niet een soort fusie? Zeker niet, antwoorden de bestuurders. Dit is juist het antwoord om niet te hoeven fuseren, is de boodschap. ‘Traditioneel was de reactie van menig ziekenhuis bij kwetsbaarheid om te fuseren met de buurman’, vertelt Wiegersma. ‘Maar in onze optiek is dat niet de oplossing.’ Een volledige fusie zou ook bijvoorbeeld mededingingsvragen met zich mee hebben gebracht, legt Kuit van Klimmendaal uit. ‘Zoals we het nu hebben vormgegeven geeft ons het meeste comfort. Als je over een fusie zou spreken, creëert dat ook weer een bijzondere dynamiek binnen de organisatie. Ik denk ook dat dat in deze fase niet nodig is.’

Peter Visch van Revalidatie Friesland voegt toe dat zo’n verregaande samenwerking niet minder lastig is. Verandering in een organisatie levert namelijk altijd frictie op. ‘Anders was het ook wel landelijk veel meer gedaan.’ Alle neuzen moeten hiervoor ook wel dezelfde kant op staan, leggen de bestuurders uit. Medische staven en de besturen moeten elkaar in zo’n samenwerking kunnen vinden en elkaar het succes gunnen. ‘Wat ons kenmerkt is dat wij ieder voor zich hebben geconcludeerd dat we zelfstandig aan het eind van onze ontwikkelingsmogelijkheden zitten. Door de handen ineen te slaan kunnen we innoveren en vernieuwen waardoor we uiteindelijk kosten verlagen en de kwaliteit van zorg vergroten.’