Inspiratie voor behandelaars

Revion samenwerking biedt inspiratie voor behandelaars om wachtlijsten voor patiënten met chronische pijnklachten te verkorten.

Om van elkaar te leren en gezamenlijk de kwaliteit van zorg te verbeteren voor patiënten met chronische pijn, kwamen samenwerkingspartners Revalidatie Friesland, Klimmendaal en Basalt virtueel bijeen voor een werkbezoek. Revalidatieartsen, fysiotherapeuten, psychologen en zorgmanagers konden vrijuit kennis uitwisselen over het door Basalt onlangs opgezette Chronisch Pijn Adviescentrum (CPAC) in Alphen a/d Rijn. Het centrum biedt uitkomst voor lange wachtlijsten waarmee patiënten te maken krijgen. In plaats van een wachttijd van 3 tot soms wel 9 maanden, krijgt de patiënt binnen vier weken na aanmelding al een behandeladvies.

Bij het advies wordt dan ook duidelijk of men in aanmerking komt voor Medisch Specialistische Revalidatie, waarbij een multidisciplinair team van behandelaars zich bezighoudt met de behandeling onder leiding van een revalidatiearts, of dat de patiënt meer gebaat is bij hulp vanuit de eerstelijn zoals bij een fysiotherapeut of een manueel therapeut in de buurt. Basalt voert in dat laatste geval de regie en verwijst door naar de juiste praktijken waarmee goed en intensief wordt samengewerkt. Hiermee wordt de doorstroom van patiënten versneld en komt de patiënt eerder bij de juiste behandelaar terecht.

De werkwijze, waarbij de intake en het eerste onderzoek door een manueel therapeut van Basalt wordt gedaan, werpt z’n vruchten inmiddels af. Het doel is dat uiteindelijk alle patiënten met de diagnose chronische pijn uit de regio Zuid Holland via Zorgdomein verwezen worden naar een CPAC om daar een behandeladvies te krijgen. Voor samenwerkingspartners Revalidatie Friesland en Klimmendaal werden de voordelen tijdens de bijeenkomst duidelijk. Een toelichting op de financiering en de bedrijfsvoering gaf vervolgens een compleet beeld over het concept dat in principe zo kan worden overgenomen.

Dit is een interessant concept waarin vanuit een ketensamenwerking de juiste zorg op de juiste plek geleverd kan worden. Er wordt over grenzen van organisaties heen gekeken om tot een toekomstbestendige werkwijze te komen.

De CPAC bijeenkomst is slechts een voorbeeld van de voordelen die de samenwerking in Revion verband nu al biedt: een kant en klaar concept dat zo kan worden overgenomen door collega-instellingen. In 2022 staan nog andere thema’s op de agenda waarin gezamenlijk wordt opgetrokken zoals Waardegedreven Revalidatiezorg  (Value Based Rehabilitation), om tot vergelijkbare en betere behandelingen en resultaten te komen, en Zorgevaluatie en  Gepast Gebruik, een programma van de zorgverzekeraars dat gekoppeld is aan een tariefverhoging wanneer we kunnen aantonen welke zorg, voor welke patiënt op welk moment het meest gepast is.

Naast de slag die de samenwerkingspartners kunnen maken op het gebied van passende en waardevolle zorg, biedt de samenwerking inspiratie en ontwikkeling voor medewerkers. Alleen gaan we misschien sneller, maar samen komen we verder.